Disse, og flere andre fylkesveger som fikk skader etter flom og ras under ekstremværet Hans, kommer til å ha innsnevringer og bli preget av vegarbeid ei stund til.

Åpent over Valdresflye

Fylkesveg 51 over Valdresflye er fortsatt stengt helt stengt ved Randen, der fylkesvegen møter riksveg 15 i Vågå. Ved å kjøre fylkesveg 257 om Heidal kan alle kjøretøy nå likevel komme seg over Valdresflye.

- Vi har laget ei midlertidig omkjøring der vegen har vært stengt for store kjøretøy ved Turrhaugane, slik at kjøretøy over 7,5 tonn kan komme fram. Ved å kjøre fylkesveg 257 om Randsverk, er det nå mulig å kjøre over Valdresflye med alle typer kjøretøy, sier enhetsleder Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune.

Nøkleholm understreker at det er redusert framkommelighet både på fv. 51 og fv. 257 og vil være det ei stund til.

Åpen fylkesveg 255

Fredag ettermiddag fylkesveg 255 mellom Bødal i Gausdal og Espedalen. Dermed er hele fylkesveg 255 mellom Fåberg og Vinstra nå åpen.

- Det kommer til å foregå vegarbeid på fylkesveg 255 i lang tid framover. Trafikantene må regne med å kjøre saktere og vente på å slippe fram der det er lysregulert. Vegen har fått store setningsskader. På de smaleste partiene må den kanskje stenges i kortere perioder, sier Nøkleholm.

Han oppfordrer trafikantene til å følge med på informasjonen som Statens vegvesen legger ut i sine kanaler, som www.175.no og på X/Twitter.

Rundt 10 stengte veger

Fredag ettermiddag er et titalls fylkesveger i Innlandet fremdeles stengt på grunn av flom eller ras under det voldsomme regnværet for drøyt to uker siden.

Blant annet er fire bruer er så ødelagt at de er stengt og vil bli det lenge.

Her er de viktigste vegstengningene i Gudbrandsdalen fredag:

Gudbrandsdalen:

Fv. 2532 Baksidevegen i Ringebu og Sør-Fron – stengt på grunn av ras flere steder. Fylkeskommunen jobber med midlertidig omkjøring på det nordre punktet. Utbedringsarbeidet vil ta flere uker. I tillegg er Randklev bru stengt.

Fv. 2656 Øverbygdsvegen i Dovre – stengt to steder. Arbeidet ved Hagberget vil vare i minst ei uke til. Strekningen ved Tallerås kan trolig åpnes neste uke.

Fv. 2616 Sjårdalen i Vågå – stengt for gjennomkjøring i lengre tid.

Fv. 2640 Nedre Nordheradsveg i Vågå og Lom – stengt for gjennomkjøring, men kjøring til eiendommene er mulig.

Fv. 2632 Skogbygdvegen i Vågå – kun åpen for mindre kjøretøy og tyngre kjøretøy med dispensasjon.

Fv. 51 stengt for alle kjøretøy ved Randen i Vågå.

Fv. 2528 Arlien bru i Fåberg er stengt.