– Sjøl om en overgrepssak blir henlagt, betyr ikke det at politiet ikke tror på det som blir fortalt