Selger den ene restauranten: - Av og til må en tenke på seg sjøl

foto