Optimistiske utbyggere: Går videre med kraftverksplanene ved Kåja i Laugen