Full koronakompenasjon til midtdalskommunene

foto