Midtdalskommunene får 1,5 millioner kroner i tiltakspakke rettet mot sårbare eldre

foto