Utvidet privat parkeringsplass – ble stoppet av kommunen