Politioverbetjent fra Kripos vitnet i retten om funnene: Åstedet var preget av kampen som hadde foregått