Møtet fant sted på Sødorp gjestgivergård på Vinstra med Ole Smidesang fra Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark som prosjektleder. Til møtet var tidligere konserndirektør i AF Gruppen, Pål Egil Rønn, innleid som foredragsholder.

Sterkere sammen

– Vi går inn i dette for å skape et samarbeidsmiljø mellom de mange entreprenørene i Gudbrandsdalen. Målet er at de sammen skal bli en sterk næringsklynge som kan konkurrere på markeder både i og utenfor Gudbrandsdalen, sier prosjektleder Ole Smidesang som påpeker at dette på ingen måte skal bidra til mindre konkurranse.

– Dette skal heller bidra til at de alle blir bedre i det å konkurrere om anbud, enten det er for den enkelte bedrift, eller sammen med andre entreprenører.

Styrt vekst

Pål Egil Rønn minnet de frammøtte om at vekst var viktig for å kunne henge med i en anleggsbransje som ble mer og mer teknisk krevende, men samtidig var han nøye med å forklare at planlegging av drift og gjennomføring var det viktigste av alt.

– Dere må sørge for at dere har en planlagt vekst og bygger en organisasjon med en klar visjon. Sørg for å definere hva dere er best i, og utnytt det potensialet maksimalt. Går dere fra det ene prosjektet til det andre, utelukkende på jakt etter kroner, så vil dere til slutt bli løpende hit og dit og bli stående og stange. Invester i folk og få gode arbeidslag, og husk at suksess ikke måles i antall gule maskiner, var essensen i budskapet til den tidligere konserndirektøren i AF-Gruppen.