Som kjent sa sørfrøningene ja til en ny midtdalskommune våren 2016. Ringebu og Nord-Fron sa nei.

Flere av kommunene som sa ja, men ikke fikk med seg naboene, tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

– Dette er kommuner som reelt har forsøkt å bygge nye velferdskommuner, men fikk nei fra naboene. Disse får derfor en kompensasjon for endringer i inntektssystemet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.

– Etter stortingets vedtak i kommunereformen, vil vi derfor nå fordele om lag 36 millioner kroner til 23 kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen, sier Sanner.

Kommunene blir kompensert for halvparten av det de tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

For Sør-Fron kommune sin del utgjør dette 1,5 millioner kroner.