Winther (Ap) sikra folkeavstemming om oppløsning av Innlandet

foto