Betydelig mangel på kvalifisert arbeidskraft - én av fire bedrifter sliter