Med det er en epoke over, for helt sida oppstarten av bedriften, i 1952, har de hatt lokaler i Nedregate på Vinstra.

Utvide konseptet

– Vi har rett og slett vokst ut av lokalene. Vi trengte større plass og har nå fått lokaler som er tilpassa behovet vårt, sier daglig leder Tom Stadeløkken.

GEI flytter inn i lokalene som Fron gruppen holdt til i, i Lomoen på vestsida av Laugen.

– Vi føler det er mye som skjer på denne sida av elva og at det her vil vokse opp et enda større industri- og næringsområde. Vi vil utvide konseptet med mer utstilling og salg, i tillegg får vi en bedre logistikk i forhold til varer og kunder. Planen er også å ansette flere folk, forteller Stadeløkken, som sammen med flere nå er i full gang med å klargjøre lokalene.

– Planen er å åpne 28. november, sier Stadeløkken til Dølen.