Medlemmene i Nord-Fron Arbeiderparti er delte i synet på om det er riktig med kommunesammenslåing nå. Det viste et medlemsmøte i partiet tirsdag kveld.

- Et knapt flertall av medlemmene ønsker sammenslåing. Samtidig ble partiets kommunestyrerepresentanter fristilt når saken behandles, sier leder i Nord-Fron AP, Magnar Bratlien.

Helhetsvurdering

Etter at resultatet av folkeavstemmingen 22. mai var klart, uttalte ordfører Rune Støstad at partiet må gjøre en helhetsvurdering før behandlingen i kommunestyret 14. juni.

Nå skal  kommunestyregruppa jobbe videre med saken fram til saken skal behandles i  kommunestyret, opplyser Bratlien videre.