Har gjort omfattande smittesporing - fortsatt ukjent smittekjelde