Derfor er E6-tunnelane stengt med jamne mellomrom

foto