Ny kartlegging av skredfaren i Sør-Fron: 21 boliger innenfor faresona