Regjeringen varslet fredag at det blir ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Miljødirektoratet har sagt nei til utbyggingen i verneområdet, men regjeringen endrer verneforskriften for å omgå det strenge vernet av Lågendeltaet.

– Unødvendig monsterutbygging

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom sier at det å bryte loven verken er noe de tar lett på eller ønsker å gjøre.

– I denne saken har miljøbevegelsen i årevis lagt kunnskap på bordet, jobbet opp mot lokale og nasjonale politikere, og brukt alle virkemidlene vi har tilgjengelig for å stanse dette hodeløse prosjektet. Vi vant også frem, da miljødirektoratet tok sin endelige beslutning om å avvise utbyggingsplanene før jul. Men i stedet for å lytte til kunnskapen velger regjeringen å tvinge gjennom en unødvendig monsterutbygging, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Vil hindre anleggsstart

Natur og Ungdoms landsstyre har i helgen vedtatt at organisasjonen skal aksjonere sivilt ulydig og hindre anleggsstart om arbeidet med ny E6 i Lågendeltaet begynner. Naturreservat er den strengeste formen for vern i Norge, og Lågendeltaet er et av landets største innlandsdeltaer. Det består av store våtmarksarealer med et rikt dyreliv, og er hjem for 59 rødlista fuglearter. Miljødirektoratet slår fast at veiutbyggingen vil ha svært negative konsekvenser for verneverdiene i området, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding.

– Når regjeringen åpner for å endre vernet straks det passer dem, er det ikke bare en trussel mot det verdifulle Lågendeltaet. Det er en trussel mot naturens rettssikkerhet, og dermed også vårt livsgrunnlag. Vi kan ikke sitte stille og se på at regjeringen ignorerer kunnskapen og tar katastrofale valg for fremtiden vår, sier Gylver.

FNs ferske naturavtale slår fast at verden skal verne 30 prosent av all natur innen 2030, og legger vekt på at dette skal være arealene som er særlig verdifulle for naturmangfold og økosystemtjenester som bidrar til karbonlagring og flomdemping – som våtmarksområder. Espen Barth Eide hadde selv en ledende rolle i arbeidet for en ny historisk naturavtale i Montreal, skriver Natur og Ungdom i pressemeldingen.

– Ikke for sent å snu

– Det er helt hinsides å oppløse et vern for å bygge firefelts motorvei bare syv år før vi skal ha vernet 30 prosent av all natur, men det er enda ikke for sent å snu. Stortinget skal ta stilling til dette før sommeren, og vi vil gjøre alt vi kan for å få regjeringen til å ta til fornuft og spille på lag med naturen og fremtida. Dersom de likevel fortsetter på denne farlige kursen, er vi klare til å samle aksjonister fra hele landet for å hindre denne miljøkatastrofen med ikkevold og lenker, sier Gina Gylver.