Politisk uenighet om pengebruken: Vedtok lån på 30 millioner til flomsikring og park

foto