Innlandskommunene med høye smittetall: -Vi går en urolig og usikker fremtid i møte