Flere og flere av oss opplever at vår sikkerhet trues. Det være seg kommunale som andre offentlige etater, banker, bensinstasjoner, forretningsdrivende, men også private, deg og meg. Det er en kjent sak at politiet ikke kobles inn i alt, mange kvier seg for det. Som det første i sitt slag i vårt distrikt har nå to erfarne politimenn etablert et selskap for rådgivning og sikkerhet, med base på Vinstra.

Samfunnsgagnlig

Larsen & Rundsveen AS eies og drives av Jan Erik Rundsveen, som styreformann, og den pensjonerte og erfarne politibetjenten Hallgeir Larsen, som daglig leder, med bosted i henholdsvis Sør-Fron og på Vinstra.

Rundsveen har ganske nylig sluttet som lensmann i Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt, mens Hallgeir Larsen pensjonerte seg etter mange år på krim-avdelingen ved Lillehammer politistasjon. Larsen var i flere år leder i Norsk Narkotikapolitiforening, og har således lang erfaring innen rusområdet og ikke minst som foredragsholder i dette emnet.

– Du kan vel si at vi er som vinen, den blir bedre med årene, ler de to karene med 40 års virke i politietaten.

Nå har de altså gått sammen og etablert et aksjeselskap for rådgivning, utredning og sikkerhet.

– Vi har lenge pratet om å finne på noe samfunnsgagnlig å ta oss til, sier Larsen og Rundsveen.

Sistnevnte er for øvrig fortsatt i politiet, det vil si han kjører i Utrykningspolitiet fram til januar neste år. Da blir han pensjonist.

– Et økende behov

Begge sier de har sett et økende behov for rådgivning, ikke minst innen det kommunale barnevernet, men også innen andre offentlige etater og i privat sektor.

– Vi vet at mange eldre politikollegaer i Oslo-området har startet slik virksomhet, med svært gode resultater. Den erfaringen vi har mener vi kan nyttegjøres i vårt distrikt, for ikke å si hele Oppland og Østlandsområdet, sier duoen.

– Kan dere gå politiet i næringen på enkelte områder?

– Nei, det skal vi ikke gjøre på noen måte. Vi er ikke politi i denne sammenhengen, sier Larsen og Rundsveen kontant.

De sier at mange saker kan være for små til at politiet engasjerer seg. Men for den enkelte kan også slike saker ramme hardt, som utroskap og bedrageri.

Sikkerhet i bedrifter

Et annet viktig område de to skal kunne bidra med er sikkerhet i bedrifter. Det kan dreie seg om tiltak mot butikktyverier, utroskap og innbruddssikring, for uten objektsikring og personsikring, eksempelvis mot ran.

– Vi har fokus på disse områdene. Forebyggende sikkerhetsarbeid kan også dreie seg om sikkerhet for kommunalt ansatte i utsatte tjenester. I så måte er også rus og sikkerhet et svært aktuelt tema, sier Larsen og Rundsveen.

Når det gjelder barnevernet, kan det dreie seg om bistand innenfor mistanke om overgrep, rus, omsorgssvikt, samt hvordan drive tilsyn med fosterfamilier.

– Vi har knyttet til oss kompetanse på flere slike områder, sier Larsen og Rundsveen, som godt kan tenke seg å foredra om emnene.

Rundsveen og Larsen mener det er mulig å planlegge mot tyverier og utroskap.

– Ja, det er viktig for mange butikker og andre å planlegge slik at man unngår innbrudd og tyverier. Det gjelder blant annet å oppdage rekognosering av et område før det eventuelt blir begått innbrudd.

Markedsundersøkelse

– Hvor stort er markedet for de tjenester dere kan tilby?

– Det er noe av det vi ønsker å finne ut av. Kall det gjerne markedsundersøkelse. Men vår erfaring fra politiet tilsier at det kan være et betydelig marked der ute, både offentlig og privat.

– Hvor mye vil disse tjenestene koste?

– Vi skal jobbe på timesbasis. Det er mulig å diskutere prisen i hvert enkelt tilfelle. Men vi ligger ikke på advokatnivå med hensyn til priser, sier Rundsveen og Larsen.

– Vi har stor tro på tilbudet vi kan gi, sier Hallgeir Larsen (til høyre) og Jan Erik Rundsveen til Dølen. Foto: Terje Lisødegård