Nord-Fron kommune diskuterte asylmottak med UDI og driftsoperatør