Nord-Fron kommune diskuterte asylmottak med UDI og driftsoperatør

foto