Mann i midten av 20-åra omkom: - Dessverre strekninger igjen der møteulykker kan skje