Kun to har søkt på to stillinger som sjukepleier

foto