Politiet har starta etterforskning av dyrehold på en gard i Midtdalen, opplyser de fredag kveld.

Det er gris og storfe på garden. Politiet opplyste først at 85 av ca. 500 voksne griser avliva på grunn av skader. Senere ble tallet oppjustert til over 100 avliva griser.

– Saken framstår som både ei dyretragedie og en personlig tragedie for eier, skriver politiet på Twitter.

Eier følges opp av helsevesenet.

Arbeidet på stedet vil fortsette utover kvelden for å sikre dyrevelferden for resten av dyra, i følge politiet i Innlandet.

– Vi ble varsla om saken av Mattilsynet. Det ble gjort funn av døde griser utenfor et fjøs, opplyser operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Haagen Løvseth til Dølen.

I dårlig forfatning

I ei pressemelding skriver Innlandet politidistrikt at Mattilsynet varsla politiet fredag formiddag. Da var de døde grisene utenfor fjøset funnet.

Nærmere undersøkelser viset at det var ca. 15 døde griser, og flere av de om lag 500 grisene på garden var i dårlig forfatning.

To veterinærer ble tilkalt.

– Over 100 griser ble avlivet på stedet, men flere er sendt videre for vurdering. Nøyaktig antall for hvor mange av grisene som må avlives, er for tidlig å opplyse om på nåværende tidspunkt, skriver politiet i pressemeldinga.

Bonden ivaretas av helse

Kjøttfeet på garden skal være i god forfatning, og politiet er i dialog med Bondelaget, for å ivareta dyra.

Innlandet politidistrikt har starta etterforskning, og krimteknikere har vært på stedet for å dokumentere forholdene dyrene har levd under.

Bonden er anmeldt og er avhørt av patrulje på stedet.

– Dette er en alvorlig sak, og vi jobber nå med å kartlegge og dokumentere omfanget. Vi jobber også med å finne ut hvordan dette kunne skje. Bonden har erkjent brudd på dyrevernloven. Han er lei seg og ivaretas av helsevesenet, sier politiadvokat Ragnhild Klerud Johannessen.

Ikke tilstrekkelig tilsyn og stell

Fredag kveld opplyser politiadvokat Ragnhild Klerud Johannessen til Dølen at politiet, kriminalteknikere og Mattilsynet vil være på garden så lenge det er nødvendig utover kvelden.

– Det er vanskelig å nøyaktig ha oversikt over hvor mange dyr som er avliva. Alle dyra blir nøye kontrollert for å se om det er flere som er skada, sier hun til lokalavisa.

Det var funn av døde griser utenfor fjøset som fikk alarmen til å gå klokka 10.49 fredag formiddag. Senere måtte det foretas nødslakt av over 100 griser.

– Kan du si noe om hva slags skader dyrene hadde?

– Av hensyn til etterforskninga kan jeg per nå ikke si noe om skadene. Det jeg kan si er at dyra ikke har fått tilstrekkelig tilsyn og stell, sier Klerud Johannessen.

Kjøttfeet som var i fjøset var i noe bedre forfatning, legger hun til.

– Hvordan tas bonden nå hånd om?

– Han er tatt hånd om av helse og får oppfølging. Han har forklart seg og gitt uttrykk for at han er lei seg for at det har blitt som det har blitt, sier politiadvokaten.