Mens flomtoppen er nådd flere steder på Østlandet, ventes det at Gudbrandsdalslågen ikke når sin topp før over pinse. Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding.

– I høgfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandsdalslågen vil smelteflommen komme etter pinse, opplyser NVE.

Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Ellers ser flommen ut til å være over for denne gangen flere steder i landet. Både i Trysilelva og i øvre deler av Glomma avtar flommen, mens vannføringa i nedre del av Glomma og i Øyeren vil fortsette å øke sakte.