Dronningsetra ligger midt i elgtrekk- og elgjaktterrenget Åkremo/Flekkmo - grunneierne vil ha en sikkerhetsvurdering

foto