Det er EPSI Rating Norge som har analysert strømbransjen i Norge, og på topp i analysen kommer GE, som har landets mest tilfredse strømkunder.

Selskapet får, i følge analysen, som er basert på telefonintervjuer i løpet av høsten, gode tilbakemeldinger innen de fleste områder. EPSI Rating karakteriserer kundetilfredsheten til GE som høy.

Kundetilfredsheten bransjen sett under ett ligger på 72 prosent, mens GE ligger på topp med 78,4 prosent. Tilfredsheten ligger på et høyere nivå nå enn da EPSI Rating Norge startet målingen i 2010.

I følge analysen viser resultatene også at flere enn hver tredje kunder ikke føler at de holdes godt nok informert om ting som påvirker deres kundeforhold.