Kommunene i Innlandet er klare til å vaksinere en fjerdedel av innbyggerne