Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
Beate Hovde

Debatten er over

Mange spørsmål ble det ikke tid til å svare på, men vi har oppfordret politikerne til å gå inn her og svare på spørsmålene.

Har noen av partiene noe konkret løsning på eldreomsorg? Det snakkes om store utfordringer, men lite konkret i forhold til kostnader. Med prisnivået på leiligheter så må de fleste ut med et mellomlegg om de selger egen bolig. Flere kommuner har seniorboliger/bofellesskap til en gunstig pris.

Kristin Kampestuen

Velferdstekonologien er på vei inn vedtakene på Tildelingskontoret .Kan de nok om dette og er det forsvarlig?

Torun

Kva meiner Høgre om at vi må bygge for framtida? Framtida er nå! Behovet er nå!

Når skal det bygges, og kven skal arbeide der når vi mangler ressurser?

Lene Teigmoen

Rekruttering, beholde ansatte, grunnbemanning?

Irene

Jeg mener det var feil å legge ned Fronsvakta og slå den sammen med/integrere den i Lillehammer interkommunale legevakt. Jeg mener nedleggingen totalt sett har svekket kommunens beredskap innen helse. Har politikerene tenkt å evaluere dette og eventuelt se på muligheten for å få Fronsvakta tilbake? Eller er dette en permanent løsning?

Kristin Hage

Hvordan stiller de ulike partier seg til vindmøller?

Og hvordan ser de for seg utvikling av nedregata på Vinstra og at legetilbudet i Skåbu ble lagt ned?

Usikker velger

I forhold til oppvekstsektoren i kommunen:

Etter en kort gjennomgang av partiprogramma til partiene som er representert her finner jeg mange fine lovnader som blant annet; godt læringsmiljø, godt og trygt liv for alle barn, forebygge utenforskap og mobbing, alle skal oppleve mestring, trivsel og trygghet, skoletilbud av høy kvalitet, tidlig innsats - men HVORDAN skal det arbeides for at dette skjer? Og hvordan skal man beholde kvalifisert barnehage- og skolepersonell i Nord-Fron?

Sunniva

Det blir sagt at boligtilskudd er eit godt tiltak.

Kor mange har fløtt til NF etter at tilskudd vart vedteke?

Lene Teigmoen

1. Hvorfor blir ikke lokale veger mer utbedret? Eks Bakside vegen mot sør Fron. Det blir bare tatt litt her å litt der. Hvorfor ikke gjøre det skikkelig der det er behov ? Mange plasser der fortsatt er veldig behov , men ja noe er tatt, men ikke alt.

2. Eiendomsskatt, hvorfor settes ikke skatter og avgifter ned når alt har blitt så dyrt å veldig mange sliter? Folk betaler nok å det blir bare verre å verre for hver dag.

3. Buss/ kollektivt. Hvorfor settes det ikke opp mer busser i dalen mellom Oslo og Trondheim etter uværethans? Er bedre å kjøre bil med tanke på klimakrisen?

Lars M

Hva tenker partiene om å gi tilskudd til folk som pusser opp gamle hus? Å tilskudd til ny varmepumpe, nyere rent brennende vedovn, etterisolere osv.

Lars m
Beate Hovde

Matutdeling i Nord-Fron

Det er en skam at det må til matutdeling i Nord-Fron!

AP: Veldig glad for at noen tar tak i dette. Ikke hyggelig å sjå køa der.

Beate Hovde

Hva vil dere bruke penger på?

Hvis det dukket opp 10 millioner til kommunen - hva vil dere bruke pengene på?

Rødt: Helse

KrF: Styrke bemanninga i helseomsorgen.

AP: Barn og ungdom

SP: Eldreomsorg

Frp: Institusjonsplasser, leksefri skole, barnehageopptak

H: Aktiviteter og frivillige på Sundheim.

Beate Hovde

AP + H eller AP + Rødt

H: Vi vil stå alene fram til valgdagen, alle dører står åpne.

Rødt: Har politiske krav

KrF: Går til valg for oss sjøl til valget er gjort

FrP: Åpent til valget

Beate Hovde

Hyttebygging

Har det kommet så langt at vi må åpne nye hytteområder nedover dalsidene?

AP: Har godt med areal, viktig å ta vare på naturen.

SP: 1100 hyttetomter i reserve, trenger ikke å planlegge nye områder. Store tomter, må unngå hyttebyene.

Landbruket og beitebruksplaner må ivaretas.

Frp: Må dempe konfliktene mellom landbruk/hytteutbygging, se på gjerdemulighetene. Hyttebygging er en viktig ressurs.

H: NF kan tilby tomter der folk føler at de er på fjellet, det trekker folk hit! Ei stor og viktig næring, som vi må ta vare på.

KrF: Må ikke bygge ned gode beiteområder!

Rødt: Viktig næring, turisme og arbeidsplasser. Bærekraftsprinsippet - må tenke på kommende slekter.

Beate Hovde

Vindmøller

Alle i panelet er i mot vindmøller

Beate Hovde

Matjorda må bevares

SP: Matjorda er viktig næringsareal, og må ikke tas i bruk til andre næringsformål.

Beate Hovde

Rødt: Matjord er viktig for beredskap!

Beate Hovde

Ingen næringsareal tilgjengelig

Frp: Skamfullt at kommunen ikke har tilgjengelig næringsareal.

Kommunen har ansatt næringsutvikler.

Beate Hovde

Innspill fra NHO direktør

Jon Kristiansen innspill via videohilsen.

Hva er ditt ordfører/politikerløfte til bedriftene i Nord-Fron?

Hva skal du gjøre for at bedriftene i Nord-Fron får den kompetansen de trenger?