15.000 innbyggere i Innlandet bør sjekke passet sitt