Det er NRK Innlandet som melder dette tirsdag.

En statistikk som viser bruken av medisiner for 2022, viser nemlig at det er folk i Innlandet som bruker mest reseptpliktige legemidler av alle i Norge.

I fylket bruker vi 15 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet.

Innlandet har også toppa statistikken tidligere.

– I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Færrest legemidler brukte folk i Oslo.