- Jeg har kjent på skuffelse, frustrasjon og en sorg over å ha mista den jeg var