Slik ble den nye utgaven av «Den høie bro» over Tromsa

foto