Midtdøl dømt for innføring og oppbevaring av betydelig mengder narkotika

foto