Melka fra Jørn sine kyr vekka barndomsminner for Karanbir. Nå håper de på å skape en ny og moderne Anne Hov-historie