Marita og Gunn Aina er to av få damer bak bussrattet

foto