Av:
  • Tone Sidsel Sanden

De to smitta i Sør-Fron er fra samme husstand