Av: TONE SIDSEL SANDEN

De to smitta i Sør-Fron er fra samme husstand