Driftstansen varte i rundt tre og en halv time. I løpet av den tida ble deler av elva som er gyte- og oppvekstområder for storaurestammen i Vaala, tørrlagt.

– Spesielt utsatt er ørretunger som oppholder seg på grunnene langs elvebredden. Vi EL-fisket elva i høst, og det er i disse område vi finner de få ørretungene som er i elva, forteller Tore Solbakken i Gudbrandsdal sportsfiskeforening.

Påkostet 600 000 kroner

Det er bare få uker siden det ble gjennomført et spleiselag der blant andre kraftverkseier Gudbrandsdal Energi (GE) og Ringebu kommune var med for få utført et arbeid med å legge ut gytegrus i visse deler av elva. Prislappen var på rundt 600 000 kroner. Solbakken frykter at dette arbeidet ikke oppnår sin hensikt dersom minstevassføringa på gytestrekningen i Vaala ikke økes.

– Her må det større omløpsventil til, som beskrevet i Fylkesmannens rapport om ”Driftsplan for storørretstammen i Vaala”. Omløpsventilen som slår ut ved drift-stans er på 600 liter i sekundet, og det er for liten vassføring. Da hjelper det dessverre lite med hvor mye gytegrus man lemper uti, påpeker Solbakken.

I følge GE skyldes drift-stansen ved Vinkelfallet strømbrudd i forbindelse med sterk vind og voldsomme vindkast på lørdag. De opplevde at tre blåste over høgspentlinja gjennom dalen og at flere transformatorer ble slått ut.

– Dette medførte flere følgefeil for oss. Deriblant drift-stans ved vinkelfallet, og som en videre konsekvens medførte det liten vassføring i Vaala. Og det er noe vi må bare må beklage, sier administrerende direktør i GE, Bjarne Slapgard til Dølen.  Han informerer om at det framover nå vil bli gjennomført en renovering av det tekniske anlegget ved Vinkelfallet kraftverk.

– Anlegget er gammelt, og vi skal blant annet se på styringsanlegget som trenger rehabilitering. Dette innbefatter også funksjonene med forbisleppsventilen som gir vann nedover i Vaala, sier Slapgard til Dølen.