– Det er viktig å ha trenere i barne og ungdomsårene som kan lære deg noe. Men det er nok like betydningsfullt at de klarer å skape et så bra miljø at du får lyst til å fortsette. Det er mange som har stoff i seg til å bli gode som gir seg tidlig, sa den lokale OL-vinneren da han pratet til over 100 norske trenere på Norges Idrettshøyskole i helga.

Vinstra-gutten var med på en paneldebatt sammen med Kristin Størmer Steira, Bjørn Einar Romøren og Aleksander Aurdal som alle har vært verdenstopper innenfor sine respektive vinteridretter.

Johan Kaggestad var hentet inn for å lede paneldebatten. Den tidligere treneren til Ingrid Kristiansen, Grete Waitz og en rekke andre meritterte utøvere, ville vite hvordan Kjetil og de beste trente i barne og ungdomsårene. Likeså hva de mente var viktig for å bli god. Jansrud la ikke skjul på hva han mente om det. Den sympatiske alpinisten tror den indre drivkraften om å bli god er en fellesnevner for de aller fleste som klarer å ta steget opp på den internasjonale seierspallen.

Gode trenere

Han mener det er vel så viktig som å ha talent.

– De fleste opplever at det etter hvert må jobbes hardt for å bli god. Jeg var som guttunger flest da jeg vokste opp på Vinstra. Jeg drev mye forskjellig frem til alpinsporten begynte å kreve såpass mye at det ikke var rom for å drive med andre idretter. Men jeg spilte fotball sammen med kameratene på løkka og var fysisk aktiv. Jeg spesialiserte meg kanskje tidlig i forhold til det utøvere i en del andre idretter gjør. Samtidig tror jeg det var fornuftig for min utvikling, sier en av verdens beste alpinister som har jobbet hard og målbevisst.

Det har gitt resultater for en som har hatt sin dose med skader. Jansrud og de tre andre i panelet var enige om at det både er viktig og utfordrende å finne gode trenere til de som driver barne og ungdomsidrett. Trenerne på dette alderstrinnet har langt flere funksjoner å fylle enn de som har det sportslige ansvaret for de som er på landslagene. Barne og ungdomstrenerne skal sørge for at alle får et differensiert tilbud. De skal både ta vare på de beste og nest beste.

Fersk alpintrener

Det handler mye om å skape en arena som gjør at flest mulig fortsetter.

– Jeg tror det i starten er like verdifullt å ha trenere som klarer å inspirere og ikke minst skape et miljø hvor de som er med trives. Pappa var ganske fersk som alpintrener da jeg og kameratene startet opp. Men han var nysgjerrig på å suge til seg lærdom. På den måten utviklet han seg i takt med oss. Jeg opplevde aldri å bli «presset» i de periodene hvor jeg ikke var toppmotivert. Foreldrene prøvde imidlertid å oppmuntre meg da det buttet litt. Det hadde som sagt ikke vært mulig å komme så langt uten den innsatsen som foreldrene la ned. De både kjørte meg i bakken og fulgte meg opp på andre måter, sa Jansrud som ga uttrykk for at unge utøvere utvikler seg forskjellig.

Han mener det er vanskelig i starten av tenårene å peke ut hvem som blir gode seniorer.