Skuffende og hvorfor??

Jeg personlig synes dette er en barnslig og lite oppegående måte å forholde seg til andre og realiteten på. En kommune og for en kommunes økonomi må man gjøre avgjørelser som er hensiktsmessige for å opprettholde gode tjenester for kommunens innbyggere, å selvfølgelig er det ikke lett å gjøre alle til lags.

Men å være ærlig i en slik prosess der de faglige anbefalinger, det å lytte til arbeidsfolket og være litt fremtidsrettet viktigst.

Denne lokasjonsdebatten eller rettere sakt kjeftriving er jeg personlig lut lei, denne akkederinga tar helt overhånd slik at det å diskutere sak og gode løsninger drukner i ”hvor skal det ligge“.

Saken er, er det ikke viktigst at det blir gode langsiktige løsninger og tjenester som skaper gode og attraktive arbeidsplasser og som gir god hjelp når vi som innbyggere i Ringebu Kommune trenger det??

For at vi skal kunne få en endring må vi som er voksne ta ansvar, slutte med denne dårlige holdningen, slik at våre etterkommere (barn/ungdom) kan se opp til oss og respektere oss for at vi ikke lar svartsjuke og misunnelse ta overhånd.  Vi må heller være aktive for å skape gode møteplasser der vi alle er innbyggere i Ringebu kommune.

Å i disse valgtider, her bør ikke noe politisk parti fronte en slik splid mellom to tettsteder. Dette skaper ingen samhørighet og vil ikke bringe noe bra med seg. Det verste er, at det til slutt vil gå ut over noen, å er det denne holdningen vi ønsker å ha???

Håper fornuften seirer.

Viser også til inlegget fra Myhrvang og Fossmo, ‘Tillags åt ælle kæn inge jera’ .

Å bli kalt for løgner er noe jeg vanligvis reagerer kraftig på , men siden det gjelder disse to tar jeg det med knusende ro . Det å møte seg sjøl i døra er ikke noe morro så jeg skjønner de er tilregnelige til det meste for og tviholde på sin posisjon i Ringebu

Dette blir mitt siste ord i denne saken. Da er det opp til velgerne i Ringebu.

Godt valg.