Presenterte nye redaktører under bokslepp av Fronsbygdin

foto