Disse fire alternativa for ny skolestruktur skal kommunen jobbe videre med