foto

Hans-Arne smilte, lo og skapte liv rundt seg. 23 år gammel tok han sitt eget liv