Nye tall fra Forbrukertillitsindeksen (CCI) ble fredag lagt fram av Opinion.

– Nordmenn har aldri vært i nærheten av å ha så liten tro på landets og egen økonomi, og ha så lave kjøpsforventninger, som de har hatt det siste året. Det sier en del om hvor dypt de ulike krisene vi er inne i nå, stikker, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Gjennom 2022 har det blitt målt rekordlav tro på økonomien, måned etter måned, men i november og nå i desember har tilliten styrket seg noe. I desember er CCI på minus 27,3 poeng, viser den siste målingen, noe som fremdeles er historisk lavt.

Når CCI er negativ, er det flere pessimister enn optimister. Når har CCI vært i minus 14 måneder på rad. Under koronakrisen, oljepriskrisen og finanskrisen var tilliten også i minus, men ikke så ekstremt negativ som nå.

Og nå er det egen økonomi folk er mest bekymret for.

– Tidligere kriser har først og fremst vært kjennetegnet av en bekymring for landets økonomi. Bildet har sett helt annerledes ut i 2022, sier Høidahl.

Opinion mener den lille økningen i forbrukertillit i årets to siste måneder kan skyldes forventninger om at rentetoppen snart kan være nådd, at strømprisene ikke blir så høye i vinter som først fryktet, og en tro på at vi utover i 2023 kan gå noe lysere tider i møte.