Signalet vil lyde i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Dette er den første av to varslingsprøver som hvert år gjennomføres i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Søke informasjon

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det plassert cirka 1 250 varslingsanlegg, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

– Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene når ut til omtrent halvparten av befolkningen, sier Jon Birger Berntsen i DSB, som er sjef for Sivilforsvaret.

Legges ned

Dette kan bli den siste landsdekkende varslingsprøven, ettersom det er FM-båndet som er den bærende teknologien i varslingssystemet – FM-båndet skal som kjent legges ned i 2017, omtrent akkurat ett år fra nå.