Hedmark og Oppland var de fylkene med størst økning, med 2,8 prosentpoengs økning i andelen elever som fullførte videregående opplæring i løpet av fem år. I Oppland fullførte 59 prosent utdanningen på normert tid, mens 16 prosent av elevene fullførte utdanningen på mer enn normert tid.

Jevn stigning

Gjennomføringsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) måler graden av elever som har fullført videregående opplæring i løpet av en periode på fem år. For å kunne måle hele perioden, er tallmaterialet basert på 2012-kullet.

Av de vel 66 000 elevene som startet på videregående opplæring det året, har 74,5 prosent av disse fullført i løpet av fem år. Det er en økning på 1,4 prosentpoeng fra årskullet før og en økning på nærmere fem prosentpoeng siden Kunnskapsløftet kom i 2006.

– Jeg er veldig glad for at den positive utviklingen fortsetter. De nye tallene viser at alle elever løftes, og at gjennomføringen for elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen og elever med lavt utdannede foreldre øker mest, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Størst økning blant gutter

Andelen kvinner som fullfører innen den tilmålte fristen er noe høyere enn tilsvarende tall for menn.

Både på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer øker graden av gjennomføring. Størst er økningen blant elever som begynner på studieforberedende. Der fullfører hele 87 prosent, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng sammenliknet med i fjor. Økningen er størst blant guttene på studieforberedende, opp over 2 prosentpoeng.