På fem år har 16 mjølkeprodusenter avvikla drifta: - Bekymringsfullt