Person med maske brøt seg inn og tente på paller med ved - ble fanga på kamera