Høyesterett oppheva dommen over midtdølen som var tiltalt for nettovergrep. Nå er han dømt på nytt